szkolenia psychologiczne

Organizuję zajęcia o charakterze edukacyjnym i rozwojowym, które mają na celu poszerzenie kompetencji uczestników kursów. Podstawą oferty są otwarte szkolenia psychologiczne z umiejętności psychologicznych i rozumienia relacji w rodzinie, w związku. Konkretny, ściśle określony zakres pozwala na pełniejsze zrozumienie problemu, lepsze jego zgłębienie oraz podniesiecie indywidualnych kompetencji.

Organizuję szkolenia dla mały grup (6-8 osób). To właśnie kameralne, małe grupy dają lepsze możliwości do przepracowania materiału tak, aby każdy uczestnik jak najwięcej wyniósł ze spotkań dla siebie. Ponadto prowadzę autorskie warsztaty oraz zajęcia coachingowe w grupach oraz indywidualne, które pozwalają rozwinąć umiejętności interpersonalne, biznesowe, psychologiczne, a także specjalistyczne –zależy na jakim obszarze chce skupić się grupa bądź osoba. Opracowuję program spotkań dla biznesu, lokalnych społeczności, trenerów.

Każde spotkanie przygotowuję pod kątem konkretnej osoby lub grupy uczestników. Ma to na celu jak najlepsze zrozumienie tematyki szkolenia psychologicznego, szczególnie przy omawianiu konkretnych tematów na przykładach. Zagadnienia bliższe zainteresowaniom bądź branży osób, z którymi pracuję są łatwiej przyswajane i lepiej rozumiane przez uczestników spotkania.

Opracowuję materiały na szkolenia psychologiczne na potrzeby własne, a także dla instytucji krajowych i zagranicznych. Przygotowałam elektroniczne podręczniki trenerskie oraz materiały szkoleniowe i warsztatowe. Zarówno przy pracy nad materiałami, jak i podczas samych kursów bazuję na aktualnej wiedzy w danym obszarze. Stale bowiem monitoruję nowe informacje pojawiające się w tym obszarze.