szkolenia

Moje doświadczenie w pracy szkoleniowej 

 • Szkolenia, warsztaty, treningi a także coaching – to sposoby pracy z grupą i indywidualnie nad rozwojem umiejętności psychologicznych, interpersonalnych, biznesowych a także specjalistycznych (trenerskich i coachingowych). Spędziłam na sali szkoleniowej ponad tysiąc godzin.
 • Przeprowadziłam ponad sto procesów coachingowych.
 • Ukończyłam Szkołę Trenerów Biznesu Grupy TROP oraz Szkołę Coachingu Grupy TROP (łącznie ok. 500 godzin szkolenia wraz z treningiem interpersonalnym, treningami zadaniowymi oraz pracą pod superwizją szkoleniową i coachingową).
 • Posiadam rekomendację trenerską I stopnia wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne uprawniającą do prowadzenia warsztatów i szkoleń psychologicznych.
 • Jestem w procesie certyfikacji trenerskiej II stopnia.

 

Moje doświadczenie pracy szkoleniowej (treningi, warsztaty, szkolenia, coaching) obejmują projekty dla:

 • biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców firm rodzinnych
 • społeczności lokalnej
 • szkolenia z profilaktyki i umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży
 • coaching – biznesowy, life coaching, psychologiczny
 • szkolenia dla trenerów (train the trainers)

Przykładowe projekty:

 • Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych – projekt Firmy Rodzinne 2 – szkolenia rozwojowo-biznesowe dla przedsiębiorców firm rodzinnych w edycji warszawskiej, krakowskiej, poznańskiej, szczecińskiej.
 • Projekt „Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich – I i II edycja”.  (szkolenia dla trenerów tzw. train the trainers)
 • Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr – Projekt „Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich” – I i II edycja.
 • Projekt „Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” fundacji Nowy Staw- szkolenia z zakresu umiejętności psychospołeczny dla społeczności lokalnej.
 • fakultet dla studentów studiów humanistycznych Uniwersytetu SWPS z zakresu profilaktyki stresu w formie warsztatów i szkoleń pt. „Oswoić stres”.
 • projekt szkoleniowy dla pracowników Sygma Banku z zakresu adaptacji i integracji zespołów.

Przestrzegam zasad Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz pracuję pod stałą superwizją.

 

Materiały szkoleniowe

Tworzyłam teksty i materiały szkoleniowe dla:

 • Helsinska Fundacja Praw Człowieka – do e-podręcznika trenerskiego materiały z zakresu szkoleń: Trudny uczestnik, Współpraca z kotrenerem, Współpraca trenera z ekspertami danych dziedzin, Czym grozi rutyna i wypalenie zawodowe w zawodzie trenera, Narzędzia i strategie trenerskie w sytuacjach trudnych. Zostałam także zaproszona do pracy nad redakcją merytoryczną całego podręcznika.
 • Białostocka Fundacja Kształceni a Kadr – materiały szkoleniowe dla  I i II edycji Podlaskiej Szkoły Trenerów Biznesu – Procesu grupowy i dynamika grupowa
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych – materiały szkoleniowe dla uczestników „Projektu Firmy Rodzinne” z zakresu budowania marki, wartości oraz sukcesji w firmach rodzinnych
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP – materiały szkoleniowe dla kadry z zakresu mentoringu i coachingu, doświadczenia mentoringu w Polsce.
 • Stowarzyszenie na rzecz Gminy Wilczęta – w ramach warsztatu „Zarządzanie sobą w czasie” – materiały szkoleniowe z zakresu zarządzania czasem.
 • Uniwersytet SWPS – w ramach prowadzonego warsztatu materiały dla studentów pt. „Oswoić stres” – materiały szkoleniowe z  zarządzania sobą w stresie.
 • Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Grupa Trop – materiały szkoleniowe dotyczące budowania systemu superwizyjno-coachingowego w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym.
 • Szkoła Trenerów Biznesu – Grupa Trop (materiały do podręcznika trenerskiego dla uczestników). Korekta i redakcja tekstów dla Szkoły. – styczeń 2007-grudzień 2010
 • Szkoły Coachów – Grup a Trop (materiały szkoleniowe do podręcznika trenerskiego dla uczestników). Korekta i redakcja tekstów dla Szkoły. – październik 2007-grudzień 2010