o mnie

b

Beata Poborska-Kobrzyńska

psycholog, psychoterapeuta, trener, coach

 

Lubię swoją pracę i miejsce w życiu, w którym jestem. Po wielu latach szkoleń, treningów, psychoterapii założyłam własny gabinet psychoterapeutyczny pod nazwą Psychopracownia, w którym oprócz praktyki psychoterapeutycznej pracuję także jako trener psychologicznych (umiejętności psychospołecznych) oraz coach, wspierając zdrowie psychiczne, rozwój, samoświadomość i umiejętności do bycia bliżej siebie i innych.

 

 

PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH – indywidualna, grupowa

 

Psychoterapia od 2009 roku

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych zgłaszających się z powodu subiektywnie przez siebie odczuwanego cierpienia, które przeszkadza na co dzień, czasami uniemożliwia kontakty z innymi i życie w zgodzie ze sobą. Staje się cieniem, który przesłania to, co do tej pory wydawało się na wyciągnięcie ręki. To cierpienie dla każdego jest inne, inaczej odczuwane, inaczej nazywane.

Zapraszam także osoby, które mają lęki, depresję, zaburzenia osobowości, pochodzą z dysfunkcyjnych rodzin (DDD, DDA), chcą mieć większą świadomość siebie, swojego świata psychicznego, są ciekawe siebie i nastawione na długoterminową pracę.

 

  • psychoterapia dorosłych
  • psychoterapia indywidualna
  • psychoterapia grupowa
  • trening psychoterapeutyczny

 

Organizacja pracy: sesje psychoterapii odbywają się o stałych porach, z częstotliwością od 1 do 3 sesji w tygodniu. Trwają 50 minut. Podjęcie decyzji o psychoterapii poprzedzone jest konsultacjami psychologicznymi (3-4 sesje), mające na celu wstępną diagnozę problemu pacjenta i umówienia się na wspólną pracę.

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą. Ukończyłam całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Ośrodka Psychoterapii i Edukacji Społecznej INTRA oraz roczne szkolenie podstawowe w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Odbyłam staże kliniczne i psychoterapeutyczne na oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego, placówkach zapobiegania, leczenia i pomocy osobom uzależnionym koordynowanym przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar, w Stowarzyszeniu dla Rodzin oraz na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Centrum Psychoterapii Szpitala Psychiatrycznego (Nowowiejskiego). Mam doświadczenie własne psychoterapii grupowej analitycznej (3 lata) oraz psychoterapii psychoanalitycznej (3 lata) a także doświadczenie własne treningu psychoterapeutycznego, treningu asertywności oraz asertywności symbolicznej, treningu intrapsychicznego oraz treningów interpersonalnych.

Odbyłam staże kliniczne oraz praktyki m. in. na oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego, placówkach zapobiegania, leczenia i pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych koordynowany przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar, Stowarzyszeniu dla Rodzin oraz na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Centrum Psychoterapii. W ramach staży prowadziłam psychoterapię indywidualną osób dorosłych, współprowadziłam psychoterapię grupową oraz sesje relaksacji i doraźne wsparcie psychologiczne.

SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNE

Szkolenia, warsztaty, treningi od 2007 roku 

Ukończyłam zaawansowane szkolenie trenerskie obejmujące przygotowanie osobiste oraz warsztatowe (narzędziowe), poprzedzone treningiem interpersonalnym i wprowadzeniem do metodyki pracy trenerskiej z grupą (Szkoła Trenerów – 371 godzin). Szkolenie było prowadzone pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiadam także certyfikat trenerski wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzę szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych oraz treningi. Prowadziłam szkolenia dla trenerów (train the trainers) w ramach dwóch edycji Akademii Rozwoju Umiejętności Trenerskich (Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr), szkolenia z zakresu profilaktyki stresu (także w ramach zajęć warsztatowych dla studentów Uniwersytetu SWPS), komunikacji, asertywności oraz szkolenia dla biznesu, w tym dla przedsiębiorców firm rodzinnych (jako trener w projekcie Firmy Rodzinne – Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych).

COACHING PSYCHOLOGICZNY

Coaching psychologiczny 0d 2008 roku

Ukończyłam całościowe szkolenie coachingowe prowadzone przez Grupę TROP. Od 2008 roku pracuję z osobami dorosłymi w ramach wspólnie wypracowanych kontraktów różnej długości (od 3 do 6 sesji coachingowych). Coaching psychologiczny jest oparty na pracy na relacji, z uwzględnieniem osobistej sytuacji klienta i jego potrzeb. Poprzedza go konsultacja coachingowa, która ma na celu uzgodnienie tematyki i sposobu współpracy.

ORGANIZACJE, STANDARDY PRACY I CERTYFIKATY

 

Środowisko psychologów i psychoterapeutów:

  • Jestem członkiem zwyczajnym PTP – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej.
  • Pracuję w zgodzie z Kodeksem Etycznym zawodu psychologa.
  • Moja praca podlega stałej superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów.

Certyfikaty zawodowe:

  • Posiadam certyfikat trenerski I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  • Przygotowuję się do certyfikacji psychoterapeutycznej i trenerskiej II stopnia.