psychoterapia

Moje doświadczenie zawodowe w obszarze pracy psychoterapeutycznej:

Odbyłam staże kliniczne oraz praktyki m. in. na oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego, placówkach zapobiegania, leczenia i pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych koordynowany przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar, Stowarzyszeniu dla Rodzin oraz na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Centrum Psychoterapii. W ramach staży prowadziłam psychoterapię indywidualną osób dorosłych, współprowadziłam psychoterapię grupową oraz sesje relaksacji i doraźne wsparcie psychologiczne. 

Specjalizuję się w pracy z ludźmi dorosłymi przeżywającymi różne trudności i cierpiącymi z powodu:

 • zaburzeń osobowości,
 • depresji i zaburzeń nastroju,
 • przewlekłego stresu,
 • osobami, które cierpią z powodu łysienia (mają problemy z wypadaniem włosów),
 • mają poczucie zagubienia,
 • przeżywają samotność,
 • cierpią z powodu lęku,
 • są w kryzysie,
 • są w sytuacji okołorozwodowej,
 • potrzebują wsparcia, zrozumienia i akceptacji dla swojego sposobu przeżywania świata.

Jestem psychologiem oraz dyplomowanym psychoterapeutą w procesie certyfikacji psychoterapeutycznej.

Moje własne doświadczenia psychoterapeutyczne:

 • psychoterapia indywidualna psychodynamiczna 
 • psychoterapia grupowa – grupa analityczna zamknięta (3 lata)
 • psychoterapia indywidualna analityczna od 2013 roku – aktualnie.
 • trening terapeutyczny (50 godz.).

Członkostwo i zasady:

 • Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Jestem członkiem Sekcji Trenerskiej oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej.
 • Przestrzegam zasad Kodeksu Etycznego PTP.
 • Moja praca podlega stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów.