wykształcenie

Aby skutecznie wesprzeć każdego człowieka w jego trudnościach, potrzeba nie tylko wrażliwości, ale również odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Dlatego też w przypadku psychoterapeutów bardzo ważne jest wykształcenie i późniejsze pogłębianie wiedzy z zakresu osobowości człowieka.Istotne jest także dbanie o własne zdrowie psychiczne, poznawanie swoich konfliktów wewnętrznych i trudności, by nie obarczać sobą pacjentów a móc skupić się na tym, co jest ważne dla człowieka szukającego pomocy.

Moja ścieżka nauki postępowała na następujących szczeblach:

  • studia na kierunku psychologia (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny),
  • studia na kierunku filologia polska, specjalizacja animacja kultury, literaturoznawstwo (Uniwersytet Warszawski),
  • Szkoła Trenerów Biznesu (Grupa TROP w Warszawie),
  • Szkoła Coachingu (Grupa TROP w Warszawie),
  • kurs podstawowy w psychoterapii analitycznej (Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”),
  • 4-letnie Szkolenie w Psychoterapii (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA),
  • zdobycie Certyfikatu Trenerskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
  • psychoterapia własna,
  • superwizja (doskonalenie warsztatu psychoterapeutycznego).