oferta

Jak wielu ludzi istnieje na świecie, tak wiele jest w nim problemów. W związku z tym nie sposób pomóc wszystkim, opierając się na jednej technice. Dlatego też każdy psychoterapeuta indywidualnie dostosowuje do pacjenta odpowiednią metodę wsparcia.

Pierwszą wizytą w moim gabinecie jest najczęściej konsultacja psychologiczna. Polega ona na poznaniu pacjenta, jego trudności życiowych i pragnień. Na tych spotkaniach wspólnie ustalamy sposoby wsparcia, dostosowane do osobistych potrzeb pacjenta.

Na podstawie konsultacji zalecone mogą być kolejne spotkania, mające na celu bliższe przyjrzenie się odczuwanym problemom i wspólnemu szukaniu metod ich przezwyciężenia. Jest to najczęściej psychoterapia:

  • indywidualna – krótko- lub długoterminowa,
  • grupowa – oparta przede wszystkim na kontakcie z innymi ludźmi, przeżywającymi podobne problemy.

W moim gabinecie prowadzę również coaching i szkolenia psychologiczne, kierowane szczególnie do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności oraz kompetencje m.in. emocjonalne czy interpersonalne.